Чому в літаках так погано годують?

Марина Ткачова
16.02.2017

Кому як не журналістам доводиться часто подорожувати? Напевно, тому журналістBBCРіа Місра і задалася питанням, чому в літаках так погано годують. Адже, якщо переліт займає годину-дві, можна, звичайно, і потерпіти. А якщо це тур на Шрі-Ланкуі летіти близько 9 години?

Як це часто зараз буває-випростовідігнуликрайпластиковоїкришкиконтейнеразїжею,якийтількищопринеславамстюардеса,азвідтивжевиднієтьсяпохмуракартина.Невартодумати,щоувсьомувиненшеф-кухар,можливодоцієїсправимаєвідношеннясамаконструкціяавіалайнера.

Квантас авіалініі.jpg

Літаки більше, пасажирів більше, увагу до страв менше

Насьогоднішнійденьпасажирськіавіалайнерипризначенідляперевезенняблизько300пасажирів.І всі вони хочуть, щоб їхситнопогодувалипідчасперельоту.


ГійомдеСіон,професорОлбрайт-коледжу,який вивчаєісторіютехніки,розповів,щодо60-хроківпасажирськілітакиперевозилиприблизно50чоловікнаборту,асамілітакибулинабагатоменше.Стюардесивстигалиприділитичаскожномупасажиру.Прицьомупасажирамнадавалименю,вякомубуввеликийвибірсмачнихстрав і напоїв.

Як нові літаки вплинули якість обідів під час польоту?

Підчаспершихавіаперельотівлітакинемалипотужнихдвигунів,якімоглибзабезпечитинаявністьелектроенергіїдлянагрівуїжі.Томупасажирибулиобмеженіувиборіїжі.Вониотримувалиупакованіобіди,легківприготуванні,найчастіше-сендвічіабохолоднізакуски.


Заразєвеликііпотужніавіалайнери,багатозякихмаютьфункціональнукухню,наякійможнанетількирозігріти,алеіприготуватиїжу.Завдякицьомудеякіавіакомпаніїможутьзначновідзначитисясередсвоїхконкурентів.


Однозначноцінаквитка-основнийпоказникконкуренції.Але,виключившидодатковунарізкуїжі,можнаопуститицінинаквитокітимсамимобійтиконкурентів.

обід в самолете.jpg

"Сучасніавіакомпаніїнамагаютьсязадовольнитивподобаннясвоїхпасажирів",сказавБобвандерЛінден,кураторавіаційнихперевезеньвНаціональномумузеїавіаціїікосмонавтикиСША."Цепростіринковівідносини.Простаекономіка.Дерегуляція1978-горокудаламожливістьавіакомпаніямконкуруватиміжсобою.Вонивибралиодинчудовийспосіб-ценизькіціни".


Алещоможебутибільш прибутковими,ніжекономіянаїжі?Прибратикухнюзлітакамайжеповністюівстановитидодатковіпасажирськімісцядляпродажу!

люфтханса.jpg

«З-зазацікавленістьускороченнівитрат,багатоавіакомпанійнамагалисявстановитибільшемісцьвлітаку.Цеодназпричин,чомуудеякихавіакомпанійнемаєгарячихстрав.Вонироблятьменшекамбузідодаютьдодатковімісцядляпасажирів», -зазначивХансман.«Навітьроблятьменшесамконтейнердляпродуктів,такякавіакомпаніїборютьсязакоженвільнийсантиметрпросторувлітаку».

Те,щопростірдляїжізменшується,зовсімнеозначає,щогодуватипасажирівпідчаспольотуперестануть.Таким чиномавіакомпаніїшукаютьваріантиурізатибюджетізаощадитипростір.Вониповертаютьсядотого,щоготуютьхолоднізакускиісендвічі,якібагатороківтому.

"Мизновуповертаємосядоланчів,зякихмипочиналивкінці30-х,початку40-хроківвСША.Дотого,щонідовго не псуєтьсяілегкотранспортується.Восновномуцеланчі",сказаввандерЛінден, -"Минібиходимопоколу".

все розігріємо

Взагалі, приготування їжі на борту літака ускладнюється ще й законами фізики, особливостями будови літака.Деякітехнічніможливостівідсутнінабортулітакаінедозволяютьготуватистравипідчаспольоту.Перш завсе,з-закабінилітака,яказнаходитьсяпідтискомповітряпідчаспольоту.


"Досить
складноготуватипідчаспольоту", -стверджуєДжонХансман,якийєкерівникомміжнародногоцентруавіаперевезеньтехнологічногоінститутуМассачусетса."Томуїжутількипідігрівають" -додаєвін.

австралійські авіалініі.jpg

Їдудляпасажирівготуютьіпакуютьвспеціальніконтейнериназемлі.Виробниквідразупопереджає,щоїжаготоваіїїпотрібнотількирозігріти.Найчастішезгарячогонабортуподаютьвженарізанішматочким'яса,плаваючівсоусі,якбифБургиньон(яловичинапо-бургундски).Такождодаєтьсякомплектстоловихприборів,деніжпоганозаточенийабойогозовсімнемає.

"Співробітники
авіакомпанійвиявили,щонеобхідністьвикористовуватиніжпропадає,якщозаздалегідьм'ясопорізатинашматочки",розповідаєГійомдеСайон."Підчасприготуванням'ясодоситьдобрепровариваетсяіможназлегкістюрозрізатийоговиделкою".

Чим розважити пасажирів, крім їжі?

Підчассучасногопольотупасажириможутьнасолодитисямузикою,скористатисяWi-Fi,атак самоподивитисяфільм,вибравшийогозвеликоюкінотеки.Сьогодніпереглядфільмівможливийненаодномувеликомуекраніпопереду,анаперсоналізованихекранах,яківстановленіу доаждогосидіння.Такіекранипривертаютьбільшеувагиупасажирів,ніжїжа.Цейхіддозволивавіакомпаніямзменшитивитрати,пов'язанізїжею,алезбільшитивитратинарозваги.

Авіакомпаніїдужепросунулисявперед,намагаючисьзнайтиспосібутриматиувагупасажирівначому-то,крімїжі.До90-хпасажиримоглидивитисятількиодинфільм.Після90-хвибірставбільше,томупасажиристалитерпляче, їм тепер є чим зайнятися.Цепоказує,якдалекозайшлитехнологіїзпочаткукомерційнихповітрянихперевезень.

Вирушаючи в авіаподорож, ми чекаємо, що на борту нас нагодують. І дуже дивуємося, якщо це відбувається не так, як ми представили. Але давайте не забувати, що наше меню залежить від обраної авіакомпанії, тривалості рейсу, а також класу, яким ми летимо. Бажаємо вам приємних польотів і м'яких посадок!

Попередня стаття Наступна стаття
Сподобалася стаття? Поділіться нею в соцмережах або підписуйтесь на розсилку!
Ми надсилаємо цікаві статті всього раз на тиждень.
Підписуйтесь на розсилку і отримайте книгу про подорожі!